Coaching & Massage

Coaching kombineret med massage

Har du følelsen af at stå ved en korsvej, være blokeret, gået i stå eller uden gå-på-mod i en periode, så mangler du måske bare et venligt skub i den rigtige retning og på den rigtige måde.

En kombination af coaching og massage tager hånd om afdækning og udvikling af dine ressourcer, samtidig løsnes kropslige spændinger, som kan være medvirkende årsager til blokeringer og en fastlåst situation.

Begynd med en enkelt Coaching & Massage session og oplev, hvad det kan gøre for dig. Det vil være en god ide på forhånd at aftale, hvad du vil arbejde med, og få afklaret om det er egnet til coaching.

En Coaching & Massage Session
Sessionen indledes med en coachingsamtale på ca. 30 minutter, og her behandler vi de emner, du har lyst til at udvikle eller problematikker du slås med. Vi kan i princippet arbejde med et hvilket som helst emne omkring personlig udvikling, relationer eller begivenheder i din fortid, du ønsker at få afklaret.
Herefter får du en Nordlys Kropsmassage. Det vil typisk være en TEMA-massage, som behandler den kropslige side af det tema vi har talt om i coachingen.
Den perfekte synergi!

Coaching & Massage Serie 5+
Hvis du efter den første session har lyst til et dybere Coaching & Massageterapeutisk udviklingsforløb, vil jeg anbefale dig at en serie med 5 massager i et struktureret forløb. Vi arbejder med dit tema i coachingsamtalerne, og temaet uddybes og udvikles fra gang til gang. Måske giver jeg dig opgaver eller øvelser til næste møde. Emnet og de mål du sætter dig behandles stadig dybere fra gang til gang.
I hver session får du en TEMA-massage. Normalt får du første og sidste gang en helkropsmassage, en Klassisk Nordlys Massage eller en variant heraf. De tre gange imellem, flyttes fokus i massagen på en måde, der nøje støtter faserne i coachingsamtalen.
Et sådan forløb er erfaringsmæssigt det bedste, du kan gøre for dig selv. Intensivt at arbejde med dét, som rører sig i dit liv.
Herudover vil en løbende og systematisk pleje og behandling af din krop holde dig sund og vital.

Målet er, at du skal finde glæde i din krop og få tillid til, at dine evner og resurser kan udvikle sig positivt og i overensstemmelse med dine ønsker

Når en serie er slut, har du måske lyst til at tage et andet tema op.
Massageserierne er opbygget sådan, at du både kan afslutte forløbet med den femte session, eller – efter en pause – fortsætte med en ny serie og et nyt tema i dit liv.

Tilbage til forsiden